top of page

Minimala förpackningar
Minimerat så mycket det bara går. Varför onödiga kartonger när det inte behövs? 

Utan kartonger/onödigt stora kartonger så 
- kan vi hålla lägre priser
- Lägre klimatpåverkan
- Erbjuda fler produkter

bottom of page